Sunday, 14 April 2013


GOGOL'S PACE

com ye bat herds
fail dexript
in anna's log
and tranny scriptures

from peter's corps
gangbang roars
screw the nice
echo this tic
echo man tricks

la naglemerke
lange reklame
lage armlenke
ea gen makrell
klamre lagene
egen karamell
anal mekler ge
lage kreml ane
anmerke galle
alle ga kemner
kamera gnelle
merke gal alen
la kremlagene
ale markengel
emne karl egal
mark legalene
kram elg alene
l karmageleen
mele anklager
gamle karelen
kelner la gema
le magne rakel
klare gemalen
klare egne lam
men elg kerala
kaller meg ane
reke lama negl
male genlerka
klarla gemene
la lemenkrage
rakne meg alle
alle meg anker
la megla renke
en lam elgrake
gamle aker len
arkal mengele

No comments:

Post a Comment